Brænde

Rathlousdal12

Rathlousdal sælger brænde i stakke stablet ved bilfast vej. Længden på stammerne er typisk 3 meter. Alternativt sælges der også træ til selvskovning eller sankebrænde, hvor den enkelte brændekunde laver hele oparbejdningen selv.

Det er oftest muligt at købe brænde fra alle godsets skove. Langt hovedparten af brændet er af arterne ask, eg og bøg, som alle er kendetegnet ved en høj brændværdi.

Kontakt Johan Tesdorpf på 86540638/22293831 eller johan@globalforest.dk, hvis du er interesseret i at købe brænde.