Rathlousdal

Rathlousdal Gods er beliggende ved Odder ca. 20 km syd for Århus.

Arealet består af 800 ha skov og 450 ha landbrugsjord.

Skovdriften omfatter både løvskov og nåleskov. Der produceres tømmer til både danske og udenlandske savværker og endvidere brændetræ og træ til flis. Herudover produceres juletræer til det europæiske marked.

I øjeblikket er landbrugsjorden og svinestalden bortforpagtet og den primære drift er derfor koncentreret om skoven og boligudlejning.

Til Rathlousdal hører 23 udlejningsboliger.

Jagten er i øjeblikket udlejet til en række konsortier fordelt på de forskellige skovparter.

Rathlousdal er privatejet.